Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

Info
Daugiau

Spektakliai

Vienos dalies komedija
Dviejų dalių Joo Vaitkaus spektaklis
Spektaklis pagal Maksimo Gorkio pjesę